Rengøring

Lokalerne skal afleveres i rengjort stand. Rengøringen består af: Støvsugning og vask af gulve i hele fælleshuset (Husk toilettet). Afvaskning af alle vandrette flader – herunder borde i festlokalet.

Rengøringsmidler og remedier findes i rummet bag ved køkkenet.

Alt service vaskes op, og sættes på plads. Skraldeposer udskiftes og de brugte medtages. Alle tomme emballager – herunder dåser og flasker – med og uden pant, skal medtages. Vinflasker kan med fordel smides i flaskecontaineren. Hvis der bruges skraldesække, skal man være opmærksom på, at de skal bortskaffes separat (på genbrugspladsen hvis den er åben, og ellers genbrugspladsen i Herlufmagle), da Søparkens normale affaldssystem ikke kan håndtere disse. Alt affald skal medtages ved endt udlejning.

Brugte håndklæder og viskestykker lægges på gulvet foran vasken.

Husk at lukke og låse alle vinduer og døre, samt at slukke for musik- og ventilationsanlægget.

Download tjeklisten her