Priser

Hvis du er beboer i Søparken:

1 døgn: kr. 800.-

2 døgn: kr. 1.500.-

Hvis du ikke er beboer i Søparken:

1 døgn: kr. 1.600.-

2 døgn: kr. 3.000.-

Depostitum: kr. 1.100.- + leje betales ved indgåelse af aftale. Depositummet tilbagebetales såfremt lokalerne afleveres efter forskrifterne.

Depositum og leje indbetales ved indgåelse af kontrakt på konto 4645 – 11934994. Der kan ikke betales med kontanter.